Home WordPress cơ bản

WordPress cơ bản

Chuyên đề WordPress cơ bản!
Cung cấp các kiến thức nền tảng về WordPress để các bạn có thể làm chủ được các phương pháp Xây dựng Website WordPress chuyên nghiệp!
WordPress là gì?
Website WordPress bao gồm các thành phần nào?
Themes là gì? Plugins là gì?
Thư viện WordPresss Repository là gì?
Kinh nghiệm chọn Theme, Plugin & Các phương pháp cài đặt – update themes & plugin an toàn!

====================

No posts to display

VHW TEAM

15834

(*) Vui lòng kiểm tra email để xác thực đăng ký!

NHẬN TIN BÀI & QUÀ TẶNG