Home Backup Website

Backup Website

Chuyên đề Backup & Restore, Clone & Migrate Website WordPress!
Bao gồm các kiến thức về các thành phần của Website WordPress, những lưu ý khi sao lưu Website và Restore bản Backup.
Hướng dẫn dùng các plugin hỗ trợ backup tự động và upload file tự động lên các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox…
Đặc biệt là hướng dẫn chuyển hosting cho Website WordPress bằng các plugin nổi tiếng All in One WP Migration, Duplicator!

==============

No posts to display

VHW TEAM

15834

(*) Vui lòng kiểm tra email để xác thực đăng ký!

NHẬN TIN BÀI & QUÀ TẶNG

HOT - VIP WP Membership 2021 LATEST SALE Đăng ký ngay

Pin It on Pinterest